Znaczenie diagnostyczne choroby sercowo-naczyniowej

PodobnyZnaczenie diagnostyczne choroby sercowo-naczyniowej i jej postępowanie u załogi lotniczej różnią się od standardowych , ze względu na dopuszczalne granice ryzyka dla lotnictwa. Przykładem mogą być negatywne skutki uboczne typowych środków farmakologicznych (tj, P-blokery) lub ryzyko niedociśnienia ortostatycznego (a-blokery), podczas gdy leczenie przeciwkrzepliwe pozostaje warunkiem dyskwalifikujący wielu pilotów (z uwagi na resztkową zakrzepowo-zatorowych i ryzyko krwotoczne), a częściowa rewaskularyzacja (pozostawiając nieleczone zmiany, które klinicznie nie uzasadniałyby interwencji, ale są znaczące z punktu widzenia aerotycznego) często prowadziłaby również do utraty licencji lotniczej w wielu krajach. Możliwy jest powrót do latania po rozpoznaniu CVD, chociaż może to mieć ograniczoną rolę zawodową, a szczególna uwaga poświęcona zarządzaniu farmakologicznemu, interwencji lub planowaniu okołooperacyjnemu jest niezbędna. Wybór procedury (na przykład przezskórna interwencja wieńcowa (PCI)) lub materiału protetycznego (na przykład zastawką) często są krytyczne w ustalenie odnowienia licencji, ale interwencja powinna zawsze wynikać z potrzeby klinicznej, a nie zawodowej.

[podobne: sennik szczury biegające, zawroty głowy icd 10, dławica prinzmetala ]