Wybór ścieżki kariery medycznej przez lekarzy

PodobnyZrozumienie czynników determinujących ścieżkę kariery medycznej oraz procesów decyzyjnych lekarzy odbywających szkolenie ma kluczowe znaczenie dla dostawców usług zdrowotnych, agencji rządowych, decydentów politycznych i wychowawców medycznych oraz trenerów. Decyzje dotyczące kariery zawodowej lekarzy są kluczowym czynnikiem determinującym długoterminową strukturę i skład personelu służby zdrowia oraz silnie wpływają na satysfakcję i zadowolenie z pracy lekarzy. Istnieje zatem duże zainteresowanie identyfikowaniem czynników ułatwiających skuteczne podejmowanie decyzji zawodowych. w medycynie. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę obecną niezgodność między dystrybucją lekarzy specjalizujących się w specjalnościach a przyszłymi potrzebami zdrowotnymi starzejącej się populacji.

[patrz też: biznes 2 biznes, hematyna, biegunka icd 10 ]